Taxi Prijs Berekenen

Uitleg Tarieven

Op de hoofdpagina kun je het maximale tarief berekenen voor een taxirit. Hierbij is uitgegaan van het 'dubbel-tarief', wat uit een tijd- en afstandcomponent bestaat. Op deze pagina vind je meer uitleg over de tarieven, en over taxi's in het algemeen.

Maximum tarieven

De wetgever heeft een maximaal tarief gesteld, ondernemers mogen hiervan naar beneden afwijken. Onderzoek leert echter dan meer dan 95% van de taxibedrijven het maximale tarief hanteert. Het tarief is opgebouwd uit vijf elementen:

  • Wachttijd voorafgaand aan de rit
  • Eerste aanslag
  • Kilometerprijs voor elke afgelegde kilometer
  • Minutenprijs voor de gehele duur van de rit - stilstaan, rijden, file
  • Extra diensten, zoals het dragen van koffers, ophalen/meelopen naar binnen, wachten tijdens de rit op verzoek van de klant etc
Daarnaast heeft de wetgever de mogelijkheid geboden om vaste prijzen voor vaste trajecten te rekenen, eventueel per zitplaats.

Per 1 april 2012 is elke ondernemer verplicht over te stappen op het 'dubbel'-tarief. Hierin is de factor tijd ook opgenomen. De kilometerprijs en starttarief gaan dan wel omlaag, maar er moet dus voor tijd afgerekend worden. Dit heeft als voordeel dat wanneer de taxi vlot door kan rijden, er minder betaald dient te worden. Als de taxi er langer over doet, wordt het duurder.

Wachttijd voorafgaand aan de rit

Wanneer u een taxi bestelt en deze vervolgens laat wachten omdat bijvoorbeeld uw vergadering uitloopt, zal de chauffeur na verloop van tijd de meter starten. Het maximale tarief voor wachten voorafgaand aan de rit bedraagt €41,55 per uur, en wordt doorgaans in stappen van €0,10 in rekening gebracht. Wanneer u instapt en de taxi gaat rijden, stopt de meter met het berekenen van deze tijd

Eerste aanslag

Wanneer u instapt en de taxi gaat rijden dan zet de chauffeur de taximeter aan. Het maximale tarief voor de eerste aanslag is €3,02 voor een auto t/m 4 personen (excl. chauffeur) en €6,13 voor een busje. Wanneer u met minder dan 5 personen in een busje stapt, dan mag de chauffeur het bustarief hanteren, hij moet dit niet. Vraag in dit geval voordat u instapt welk tarief de chauffeur hanteert.

Vervolg kilometers

Na het inschakelen begint de taximeter te lopen. Meestal is dit in stappen van €0,10, maar €0,05 is ook mogelijk. Het maximale tarief per kilometer voor een auto is €2,22 per kilometer, voor een busje €2,79

Rijtijd

Gedurende de gehele rit wordt rijtijd in rekening gebracht. Het maakt hierbij niet uit of de taxi rijdt (snel of langzaam) danwel stilstaat, de tijd loopt altijd. Hierdoor worden ritten waarbij in een normaal tempo gereden kan worden goedkoper dan voorheen, en ritten waarbij langzaam gereden wordt duurder. Dat is wel zo eerlijk.

De maximale prijs per minuut voor een auto is €0,37, voor een busje €0,42.

Extra diensten

  • Wachten op, voor of door u tijdens de rit. De taximeter loopt in dit geval ook, maar de chauffeur zal u vooraf vertellen wat e.e.a. kost. Een voorbeeld hiervan is wanneer u even iets wilt kopen in de winkel en de taxi laat wachten.
  • Koffers. De wetgever heeft deze mogelijkheid gegeven. Het zou natuurlijk service moeten zijn. Het tarief vindt u op de tariefkaart.
  • Meelopen, tot aan de voordeur brengen, spullen binnenzetten, binnen ophalen. Er valt over te twisten of dit gewoon bij de service inbegrepen zou moeten zijn, maar dat een kwartier ronddolen in een ziekenhuis om iemand binnen op te halen geld kost, dat is duidelijk. Wederom geldt: indien er boven op het meterbedrag geld wordt gevraagd, dient dit vooraf gecommuniceerd te worden.