Taxi Prijs Berekenen

Een klacht, en nu?

Taxivervoer is mensenwerk, en waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Sommige fouten, of andere zaken die er toe bijdragen dat uw taxirit niet verlopen is zoals u had mogen verwachten, zijn te voorkomen, andere niet.

Goedwillende ondernemers zijn blij met uw opmerkingen over hun bedrijf, of die nu positief zijn of negatief. Door uw ervaringen te delen met hun, weten zij welke positieve aspecten door klanten gewaardeerd worden en welke negatieve aspecten verbetering nodig hebben.

Indien uw klacht betrekking heeft op de ritprijs, leest u dan vooral even de uitleg van de tarieven, en probeert u de maximale ritprijs te berekenen via de hoofdpagina. Indien dit niet lukt, kunt u met op een andere manier de afstand van de rit berekenen, bijvoorbeeld via google maps of uw tomtom.

Omdat deze site zich richt op de ritprijs van de taxi, worden andere klachten die u zou kunnen hebben, zoals die over het (rij-)gedrag van de chauffeur, punctualiteit, de staat van de taxi, etc hier buiten beschouwing gelaten. In de meeste gevallen laten deze klachten zich echter op dezelfde manier oplossen.

Probeer de klacht meteen op te lossen

Wanneer u van mening bent dat u teveel moet betalen, vraag dan de chauffeur hoe dat kan. Het is immers mogelijk dat hij zelf niet in de gaten heeft gehad dat hij het verkeerde tarief heeft gehanteerd (die knopjes zijn soms best klein en zitten vlak naast elkaar), of dat hij een volstrekt onlogische route heeft gekozen. De afstand van de rit is te achterhalen via de rittenstaat, taximeter of boordcomputer, en met behulp van de tariefkaart kan de prijs van de rit berekend worden. Samen komt u er dan meestal wel uit.

Wanneer u een veel hoger bedrag moet betalen dan normaal, en de chauffeur is niet voor rede vatbaar, dan heeft u een aantal opties

  • U betaalt, "om van het gedoe af te zijn", het bedrag wat de chauffeur vraagt, maar uitsluitend met een deugdelijke kwitantie. Dit is uw recht als consument. Iedere ondernemer is verplicht om bij betaling van goederen of diensten een kwitantie af te geven. Zonder kwitantie geen betaling. Controleer of de gegevens op de kwitantie kloppen, en vul deze aan met zoveel mogelijk gegevens zoals kenteken van de auto, plaats, datum, tijdstip.
  • U betaalt wat u normaal betaalt voor dezelfde rit en meldt de chauffeur dat wanneer hij meer wil, hij de politie kan bellen. Uiteraard vraagt u ook nu weer om een kwitantie.

Dien een klacht in bij het bedrijf

Met de gegevens op uw kwitantie neemt u kontakt op met het betreffende bedrijf. Dit kan per mail, post, telefonisch, etc. Houdt hierbij rekening dat het uitkafferen van een centralist, hoewel het erg therapeutisch kan werken, geen constructieve bijdrage zal leveren aan het oplossen van uw klacht. Zij weten ook niet precies wat er zich afspeelt in elke taxi, en hebben het liefst tevreden klanten. Doe uw verhaal en wacht de reaktie af.

Dien uw klacht formeel in

Mocht uw klacht niet afdoende opgelost worden, of wanneer u wilt dat bepaalde instanties van de klacht afweten, kunt u een formele klacht indienen via verschillende kanalen. Op de sites staan de procedures voor het deponeren van een klacht uitgelegd.

Last but not least: Wanneer u tevreden bent over een bepaald taxibedrijf, dan kunt u hen en anderen helpen: zorg ervoor dat u het nummer altijd bij u heeft! Zorg dat ze nog beter kunnen worden door het bedrijf te promoten bij familie, vrienden en zakenrelaties.